Logo VWC Nijmegen

Onze projecten

Het is niet voor iedereen even eenvoudig om op eigen gelegenheid een passende vrijwilligersplek te vinden. Sommige mensen hebben hier wat extra hulp en begeleiding bij nodig. Hiervoor heeft de Vrijwilligerscentrale Nijmegen verschillende projecten opgezet.

Bijzonder Werkt

Bijzonder Werkt

Richt zich op mensen met een psychiatrische– en/of verslavingsachtergrond die vrijwilligerswerk willen doen. Bemiddeling op maat vergroot de kans op succesvolle plaatsing. In samenwerking met: Pro Persona, RIBW Nijmegen Rivierenland, Pompestichting en Iriszorg en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties.

Maatschappelijke Diensttijd

Maatschappelijke Diensttijd

Een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 14 en 27 naar de beste versie van henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander. Op dit moment bieden wij twee MDT projecten aan: MDT024 en Music Moves.

#Meedoen

#Meedoen

Zorgt voor asielzoekers met een nuttige dagbesteding en helpt hen de Nederlandse taal en gebruiken te leren. Via bemiddeling op maat krijgen ze losse vrijwilligersklussen aangeboden. In samenwerking met: Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), Asielzoekerscentrum Nijmegen (COA), PHAROS, NOV en Nijmeegse vrijwilligersorganisaties.

Maatjes Nijmegen

Maatjes Nijmegen

Een online platform waarop mensen elkaar kunnen vinden. Soms heeft iemand op een bepaald punt in het leven een coach, mentor of maatje nodig. Via Maatjes Nijmegen kunnen zij een maatje vinden. Bijvoorbeeld om wekelijks gezellig koffie te drinken. Of een rondje te wandelen. Wil jij ook een maatje (worden)? Bekijk dan de website van Maatjes Nijmegen via onderstaande knop.

Project Gezamenlijke aanpak (GA)

Project Gezamenlijke aanpak (GA)

Hierbij richten we ons op het aanpakken van complexe, dringende hulpvragen. We werken samen met diverse sociaal maatschappelijke organisaties om zo op maat gemaakte oplossingen te bieden. We matchen de vragen van mensen beter met beschikbare vrijwilligers, en spelen in op de groeiende trend van incidentele vrijwillige inzet.