Logo VWC Nijmegen

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie bij het gebruik van onze website.

Deze website komt voort uit een samenwerkingsverband van negen vrijwilligerscentrales in Zuid Oost-Gelderland. VWC Nijmegen is als hoofdbeheerder van de website verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

www.vwc-nijnemegen.nl 
Dominee Creutzbergweg 3
6532 XP Nijmegen
Email: algemeen@vwc-nijmegen.nl

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

  • Diensten

Wanneer u besluit gebruik te maken van diensten en producten van VWC Nijmegen, verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de mogelijkheid tot contact tussen de vrijwilliger en/of organisatie en/of VWC Nijmegen.

  • Bemiddeling

Wanneer u gebruik wil maken van onze vacaturenbank, om op een vacature te reageren of een open sollicitatie stuurt, worden uw gegevens opgeslagen in ons systeem. Tot die gegevens behoort uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en toelichting/motvatie. Daarnaast kunt u aanvullende gegevens over uzelf invullen. Mocht u zelf uw CV of andere informatie willen uploaden, dan zijn ook deze gegevens online beschikbaar.

·       Account aanmaken

We bieden u de mogelijkheid om een account aan te maken, zodat u gemakkelijker kunt reageren op vacatures. Als u een account aanmaakt, geeft u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres af. Organisaties kunnen u benaderen met behulp van deze gegevens. U verstrekt deze informatie zelf, door het invoeren van deze gegevens in uw profielpagina en door het gebruik van onze website of die van één van onze partners.

U kunt met uw account niet alleen inloggen op de website www.vwc-nijmegen.nl maar ook op de websites van anderen die gebruik maken van hetzelfde Volunteerly platform. Meestal betreft dit websites van andere Vrijwilligerscentrales, maar het kan ook een website zijn van bijvoorbeeld het bedrijf waar u werkzaam bent. Indien u inlogt op een door Volunteerly beheerde website, delen wij uw account- en profielgegevens met deze andere organisatie vanaf de eerste keer dat u inlogt op deze andere website. Een organisatie die vacatures, hulpvragen of projecten op een door Volunteerly beheerde website plaatst, kan uw profiel bekijken, en u eventueel per e-mail benaderen met de vraag om mee te werken bij deze organisatie.

Door gebruik te maken van uw social media-account (bijv. Facebook, LinkedIn, Google etc.) om in te loggen, verwerkt het desbetreffende platform uw inloggegevens en mogelijk nog andere informatie. Hiervoor is VWC Nijmegen niet verantwoordelijk. Wij adviseren u de informatie pagina’s van het desbetreffende platform te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van uw account om in te loggen bij derden.

  • Nieuwsbrief

Via de website van VWC Nijmegen kunt u uzelf aanmelden voor de nieuwsbrief voor vrijwilligers of organisaties. Wij verwerken daarvoor uw naam en e-mailadres.

  • Contact

Als u interesse heeft in het aanbod van VWC Nijmegen, dan kunt u op onze websites, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij u vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen u daarvoor om uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Tevens vragen wij je uw telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact met u kan opnemen.

  • Klacht

Wanneer jij een klacht indient per mail of telefonisch verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

●        Uw profielgegevens bewaren zolang u uw profiel op de website behoudt, zodat u gebruik kunt blijven maken van onze diensten (en eventueel die van derden). 

●        Uw gebruiksgegevens worden na het sluiten van het profiel direct verwijderd. 

●        Wanneer persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zal de wettelijke bewaartermijn worden gehanteerd.

Rechtsgronden voor verwerking

VWC Nijmegen verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Internationale verwerking

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit en prestaties te verbeteren. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

Google analytics

VWC Nijmegen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de VWC Nijmegen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VWC Nijmegen heeft hier geen invloed op.

VWC Nijmegen heeft Google geen toestemming gegeven om via VWC Nijmegen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke informatie serieus en treffen passende maatregelen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking of vernietiging.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Als u vragen heeft over uw privacy of als u uw informatie wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via algemeen@vwc-nijmegen.nl.  We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst, zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.