Logo VWC Nijmegen

Nijmegen #MEEDOEN

Vrijwilligerswerk voor en door asielzoekers

Het project #Meedoen (voorheen project Participatie en taal) loopt van 1 augustus 2019 tot 31 december 2021. De vrijwilligerscentrales die meedoen aan dit project gaan zich richten op het uitbreiden van het huidige participatieaanbod en het samenbrengen van dit aanbod op een centrale plek op de diverse azc’s. Hierbij is structurele borging van de bemiddeling van azc-bewoners naar een breed aanbod aan participatieactiviteiten het uitgangspunt.

Binnen dit project worden asielzoekers, die in afwachting zijn van hun status en in een asielzoekerscentrum (azc) wonen, bemiddeld naar vrijwilligerswerk op losse-klussenbasis. Door zich in te zetten als vrijwilliger hebben ze een nuttige dagbesteding en leren ze de Nederlandse taal en gebruiken beter kennen. Het project heeft als doel om vroege integratie en participatie te stimuleren gedurende het lange verblijf op de COA-locaties. Vroege integratie en participatie is belangrijk. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 'meedoen' het welbevinden en de gezondheid van bewoners bevordert. Daarnaast zorgen ontmoetingen tussen azc-bewoners en Nederlanders voor meer draagvlak voor nieuwkomers in de samenleving.  

Het project richt zich op de implementatie van de samenwerking tussen azc, vrijwilligerscentrales en lokale maatschappelijke organisaties op het bieden van verschillende vormen van activering voor azc-bewoners:

  • een zinvolle dagbesteding,
  • laagdrempelig leren van de Nederlandse taal,
  • zelfwerkzaamheid,
  • het opbouwen van een sociaal netwerk,
  • wennen aan (gewoonten in) Nederland,
  • vrijwilligerswerk en mogelijke toeleiding hiernaar.

O.a. organisaties als 024 Sport, De Broederij, Mooi Goffertpark, Land van Ooij, Natuurtuin Bottendaal, Orientalis, Quick1888, Kalorama, Music Meeting, de Gemeente Nijmegen en het InScience festival hebben asielzoekers als vrijwilligers kunnen plaatsen.

Ben je een asielzoeker, ken je een asielzoeker of heb je andere vragen over het project

Neem dan contact op met Froukje

Froukje Gazquez
Projectleider
f.gazquez@vwc-nijmegen.nl
0622157992