Logo VWC Nijmegen

Cliëntenraadsleden gezocht. Omdat je iets te zeggen hebt!

De cliëntenraad heeft medezeggenschap over alle zaken binnen Pro Persona die het belang van de cliënten raken. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en Directies van Pro Persona.

Iedere dinsdag en donderdag komt de raad bij elkaar en bespreekt de cliëntenraad de actuele zaken. Deze variëren van nieuwbouwplannen tot medicijnbeleid, van voeding en huisvesting tot kwaliteit van zorg. De cliëntenraad volgt alle ontwikkelingen binnen Pro Persona op de voet, kritisch en opbouwend.

Er wordt hard gewerkt maar de sfeer is altijd gemoedelijk!

Extra instructies om de locatie te bereiken:

De cliëntenraad heeft haar vergaderruimte en kantoor in het hoofdgebouw 'de Sterrenberg'.

Wanneer en hoe vaak is het?

- Dit is een activiteit die structureel (regelmatig) plaatsvindt.

Over Pro Persona

Pro Persona Nijmegen is er voor volwassenen tussen 18 en 60 jaar met psychische aandoeningen die ambulante en klinische specialistische GGz-behandeling nodig hebben.

Aanmelden voor deze vacature

Ben je geïnteresseerd? Druk op de aanmeldknop!

Over deze organisatie

Contactpersoon

MB
Monique Bettonviel
Type vacature
Vrijwilligerswerk

Locatie

Niet opgegeven