Logo VWC Nijmegen

Maatjes in de buurt

‘Zoveel mensen die iets doen, iets zien, instappen: een gigantisch kapitaal’

Soms heb je in je leven even hulp, een coach of maatje nodig: iemand die je weer wat verder of over een drempel helpt. Om van je af te praten, een paar gezellige uren mee door te brengen, te helpen met vervoer, taal, computer of een boodschap. In Nijmegen-Midden zijn er verschillende organisaties en initiatieven die je dan de helpende hand kunnen bieden. Wijkmagazine Hart van Nijmegen stelde onze collega Peter, coördinator van de maatjesprojecten, een aantal vragen over de initiatieven in Nijmegen-Midden.