Logo VWC Nijmegen

Misie en visie

Onze visie

Wij zijn hèt loket voor vrijwillige inzet. Vrijwilligerswerk draagt bij aan individuele ontwikkeling en moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en verandering op het gebied van vrijwillige inzet. Wij zoeken hierin actief de samenwerking met organisaties, inwoners en gemeente. Daarom zet de VWC zich in voor een maatschappelijk klimaat waarin burgers, organisaties en bedrijven gestimuleerd worden te participeren. En waar speciale aandacht is voor kwetsbare groepen.

Onze missie

Het inzetten van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor het hebben en behouden van een leefbare inclusieve samenleving.

Samen met vrijwilligers bemiddelen, ondersteunen, promoten en versterken wij vrijwillige inzet. Dit doen we voor alle organisaties en mensen die op zoek zijn naar en actief zijn als vrijwilliger.

Bestuur en toezicht

De VWC kent een besturingsmodel met een raad van toezicht en een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken. De begroting en jaarrekening dienen beide jaarlijks door de raad van toezicht te worden goedgekeurd. Daarnaast fungeert ze als werkgever, klankbord en sparringpartner voor het bestuur.

Raad van Bestuur

  • dhr. A.H. (Arie) de Vries

Raad van Toezicht

  • L. (Barth) van Eeten 
  • H.P.L. (Hanneke) Muijsers 
  • J.P.T. (Jan) van der Kruis 
  • J. (Johan) Klomp 
  • J.S.M. (Judith) Pijnappels – van de Warenburg 
  • E.A.J. (Lisbeth) Verharen

Bekijk hier het overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Jaarbeeld 2022

Wij kijken met trots terug op het jaar 2022, in ons Jaarbeeld vind je een greep uit ons werk. Ook in 2023 doen we er weer alles aan om, met samenwerkingspartners en inwoners, te zorgen voor een sterke en sociale samenleving. Sinds 2022 is Vrijwilligerscentrale Nijmegen samen met ONS welzijn, Sociale Teams Helmond, Sterker sociaal werk en Wel.kom onderdeel van Lentl, met doel elkaar te versterken op het gebied van o.a. bedrijfsvoering, strategie en vakmanschap. 

Ga naar jaarbeeld 2022

Beleidsplan Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Statuten

Publicatieplicht ANBI

Jaarstukken 2022

ANBI-status en Lidmaatschap NOV

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI). Ook zijn wij lid van het NOV en in het bezit van het NOV Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld 3 sterren.

In het kader van de publicatieplicht ANBI zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hiertoe is het ingevulde 'Standaardformulier publicatieplicht -ANBI algemeen' hierboven te downloaden (pdf).

Beloningsbeleid

Medewerkers en directie van Vrijwilligerscentrale Nijmegen worden beloond conform CAO Sociaal Werk. De vrijwillige medewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding.

KVK en RSIN

KvK-nummer: 41056065 / RSIN-nummer: 005784086.