Logo VWC Nijmegen

DOORstart

Het project DOORstart! is een samenwerking tussen de VWC Nijmegen en het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en richt zich op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders. Het komt voor dat het WerkBedrijf RvN een cliënt om diverse redenen niet naar werk kan bemiddelen. In sommige gevallen kan vrijwilligerswerk een goed alternatief zijn, DOORstart! biedt hiervoor de mogelijkheid! Het doen van vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar betaald werk. Het doorlopen van een succesvol traject DOORstart! kan de kans op betaald werk aanzienlijk vergoten.

Hoe werkt het?
Deelnemers worden door hun contactpersoon bij het WerkBedrijf RvN op de hoogte gebracht van het project. Als de deelnemer dat op prijs stelt, kan het WerkBedrijf RvN ondersteunen in de aanmelding voor dit traject.

Nadat de VWC Nijmegen het formulier heeft ontvangen, neemt de projectmedewerker van DOORstart! contact met je op om een persoonlijke afspraak te plannen. Samen met de projectmedewerker ga je op zoek naar passende vacatures. Nadat je een passende vacature hebt gevonden, bereid je je voor op het kennismakingsgesprek bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk wilt doen. 

Er vinden gedurende het traject verschillende contactmomenten plaats. Hoe intensief de begeleiding is en waar deze precies uit bestaat, stem je af met de projectmedewerker.

Het traject heeft een looptijd van minimaal een half jaar tot een jaar waarbij maatwerk en kwaliteit voorop staan.

Waar ga ik werken?
Je kunt vrijwilligerswerk doen op diverse terreinen, zoals sport en recreatie, zorg en welzijn, techniek, natuur en milieu, dieren of kunst en cultuur. Bij de vele organisaties in en rond Nijmegen die vrijwilligerswerk aanbieden, kun je verschillende werkzaamheden verrichten, afgestemd op jouw kwaliteiten en wensen en met als doel de kans op betaald werk vergroten.

Bij vragen over DOORstart neem contact op met Henry Schouten.

Henry Schouten
h.schouten@vwc-nijmegen.nl
Projectcoördinator
06 43 21 55 18

Hoe meld ik mij aan?

Aanmelden kan via jouw consulent van het Werkbedrijf. Heb je geen consulent, maar heb je wel ondersteuning nodig bij het vinden van passend vrijwilligerswerk? Dan kun je contact opnemen met het Bemiddelingscentrum. Neem contact op met het Bemiddelingscentrum